کمترین: 
3700
بیشترین: 
3710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3700
زمان: 
1/11 14:14
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 11 فروردین 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 11 فروردین 1398 , 3700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 14:13","price":3710},{"date":"1398/01/11 14:14","price":3700}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398