کمترین: 
4515000
بیشترین: 
4527000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4515000
زمان: 
1/11 21:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 4515000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 14:00","price":4527000},{"date":"1398/01/11 21:00","price":4515000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398