کمترین: 
3233
بیشترین: 
3235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3234
زمان: 
1/11 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 3234 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":3233},{"date":"1398/01/11 14:00","price":3235},{"date":"1398/01/11 18:00","price":3233},{"date":"1398/01/11 19:00","price":3235},{"date":"1398/01/11 20:00","price":3234}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398