کمترین: 
1680
بیشترین: 
1682
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1681
زمان: 
1/11 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 فروردین 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1681 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":1680},{"date":"1398/01/11 14:00","price":1682},{"date":"1398/01/11 15:00","price":1681},{"date":"1398/01/11 16:00","price":1682},{"date":"1398/01/11 18:00","price":1680},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1682},{"date":"1398/01/11 20:00","price":1681}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398