کمترین: 
1530
بیشترین: 
1531
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1531
زمان: 
1/11 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 11 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":1530},{"date":"1398/01/11 14:00","price":1531},{"date":"1398/01/11 18:00","price":1530},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1531}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398