کمترین: 
1983
بیشترین: 
1984
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1983
زمان: 
1/11 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 11 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1983 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":1983},{"date":"1398/01/11 14:00","price":1984},{"date":"1398/01/11 18:00","price":1983},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1984},{"date":"1398/01/11 20:00","price":1983}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398