کمترین: 
43331
بیشترین: 
43364
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43344
زمان: 
1/11 20:00
قیمت دینار کویت امروز 11 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 43344 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":43331},{"date":"1398/01/11 14:00","price":43364},{"date":"1398/01/11 15:00","price":43354},{"date":"1398/01/11 16:00","price":43364},{"date":"1398/01/11 18:00","price":43331},{"date":"1398/01/11 19:00","price":43364},{"date":"1398/01/11 20:00","price":43344}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398