کمترین: 
7759
بیشترین: 
7765
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7761
زمان: 
1/11 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 11 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 فروردین 1398 , 7761 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":7759},{"date":"1398/01/11 14:00","price":7765},{"date":"1398/01/11 15:00","price":7763},{"date":"1398/01/11 16:00","price":7765},{"date":"1398/01/11 18:00","price":7759},{"date":"1398/01/11 19:00","price":7765},{"date":"1398/01/11 20:00","price":7761}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398