کمترین: 
1419
بیشترین: 
1420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1420
زمان: 
1/11 19:00
قیمت کرون سوئد امروز 11 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1420 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":1419},{"date":"1398/01/11 14:00","price":1420},{"date":"1398/01/11 18:00","price":1419},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1420}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398