کمترین: 
9730
بیشترین: 
9738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9733
زمان: 
1/11 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 فروردین 1398 , 9733 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":9738},{"date":"1398/01/11 13:00","price":9730},{"date":"1398/01/11 14:00","price":9738},{"date":"1398/01/11 15:00","price":9735},{"date":"1398/01/11 16:00","price":9738},{"date":"1398/01/11 18:00","price":9730},{"date":"1398/01/11 19:00","price":9738},{"date":"1398/01/11 20:00","price":9733}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398