کمترین: 
13253
بیشترین: 
13263
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13257
زمان: 
1/11 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 13257 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":13263},{"date":"1398/01/11 13:00","price":13253},{"date":"1398/01/11 14:00","price":13263},{"date":"1398/01/11 15:00","price":13260},{"date":"1398/01/11 16:00","price":13263},{"date":"1398/01/11 18:00","price":13253},{"date":"1398/01/11 19:00","price":13263},{"date":"1398/01/11 20:00","price":13257}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398