کمترین: 
8982
بیشترین: 
8989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8985
زمان: 
1/11 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 11 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 11 فروردین 1398 , 8985 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":8989},{"date":"1398/01/11 13:00","price":8982},{"date":"1398/01/11 14:00","price":8989},{"date":"1398/01/11 15:00","price":8987},{"date":"1398/01/11 16:00","price":8989},{"date":"1398/01/11 18:00","price":8982},{"date":"1398/01/11 19:00","price":8989},{"date":"1398/01/11 20:00","price":8985}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398