کمترین: 
9362
بیشترین: 
9369
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9365
زمان: 
1/11 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 11 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 فروردین 1398 , 9365 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":9369},{"date":"1398/01/11 13:00","price":9362},{"date":"1398/01/11 14:00","price":9369},{"date":"1398/01/11 15:00","price":9367},{"date":"1398/01/11 16:00","price":9369},{"date":"1398/01/11 18:00","price":9362},{"date":"1398/01/11 19:00","price":9369},{"date":"1398/01/11 20:00","price":9365}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398