کمترین: 
9883
بیشترین: 
9891
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9886
زمان: 
1/11 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 11 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 فروردین 1398 , 9886 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":9891},{"date":"1398/01/11 13:00","price":9883},{"date":"1398/01/11 14:00","price":9891},{"date":"1398/01/11 15:00","price":9889},{"date":"1398/01/11 16:00","price":9891},{"date":"1398/01/11 18:00","price":9883},{"date":"1398/01/11 19:00","price":9891},{"date":"1398/01/11 20:00","price":9886}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398