کمترین: 
11913
بیشترین: 
11920
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11914
زمان: 
1/11 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 11 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 فروردین 1398 , 11914 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":11914},{"date":"1398/01/11 13:00","price":11920},{"date":"1398/01/11 16:00","price":11918},{"date":"1398/01/11 17:00","price":11920},{"date":"1398/01/11 19:00","price":11913},{"date":"1398/01/11 20:00","price":11914}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398