کمترین: 
2381
بیشترین: 
2383
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2382
زمان: 
1/11 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 11 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 2382 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":2383},{"date":"1398/01/11 13:00","price":2381},{"date":"1398/01/11 14:00","price":2383},{"date":"1398/01/11 15:00","price":2382},{"date":"1398/01/11 16:00","price":2383},{"date":"1398/01/11 18:00","price":2381},{"date":"1398/01/11 19:00","price":2383},{"date":"1398/01/11 20:00","price":2382}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398