کمترین: 
13189
بیشترین: 
13200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13200
زمان: 
1/11 19:00
قیمت دلار امروز 11 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 11 فروردین 1398 , 13200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":13189},{"date":"1398/01/11 13:00","price":13200},{"date":"1398/01/11 14:00","price":13192},{"date":"1398/01/11 15:00","price":13189},{"date":"1398/01/11 16:00","price":13200},{"date":"1398/01/11 17:00","price":13195},{"date":"1398/01/11 18:00","price":13189},{"date":"1398/01/11 19:00","price":13200}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398