کمترین: 
1778800
بیشترین: 
1780200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1779400
زمان: 
1/11 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 11 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1779400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":1779200},{"date":"1398/01/11 13:00","price":1780200},{"date":"1398/01/11 15:00","price":1779100},{"date":"1398/01/11 16:00","price":1780200},{"date":"1398/01/11 18:00","price":1778800},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1780200},{"date":"1398/01/11 20:00","price":1779400}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399