کمترین: 
1780200
بیشترین: 
1781500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1780700
زمان: 
1/11 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 11 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1780700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":1780600},{"date":"1398/01/11 13:00","price":1781500},{"date":"1398/01/11 15:00","price":1780500},{"date":"1398/01/11 16:00","price":1781500},{"date":"1398/01/11 18:00","price":1780200},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1781500},{"date":"1398/01/11 20:00","price":1780700}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398