کمترین: 
1857000
بیشترین: 
1867000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1857000
زمان: 
1/11 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 11 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1857000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":1859000},{"date":"1398/01/11 13:00","price":1863000},{"date":"1398/01/11 14:00","price":1867000},{"date":"1398/01/11 16:00","price":1862000},{"date":"1398/01/11 17:00","price":1865000},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1861000},{"date":"1398/01/11 20:00","price":1857000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398