کمترین: 
571300
بیشترین: 
574700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
571300
زمان: 
1/11 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 11 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 11 فروردین 1398 , 571300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":572200},{"date":"1398/01/11 13:00","price":572800},{"date":"1398/01/11 14:00","price":574700},{"date":"1398/01/11 16:00","price":573200},{"date":"1398/01/11 17:00","price":574100},{"date":"1398/01/11 19:00","price":572800},{"date":"1398/01/11 20:00","price":571300}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399