کمترین: 
428500
بیشترین: 
431000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
428500
زمان: 
1/11 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 11 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 11 فروردین 1398 , 428500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":429200},{"date":"1398/01/11 13:00","price":429600},{"date":"1398/01/11 14:00","price":431000},{"date":"1398/01/11 16:00","price":429900},{"date":"1398/01/11 17:00","price":430600},{"date":"1398/01/11 19:00","price":429600},{"date":"1398/01/11 20:00","price":428500}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398