کمترین: 
185281
بیشترین: 
186008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185281.0
زمان: 
1/11 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 11 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 185281.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 11:30","price":186008.0},{"date":"1398/01/11 14:30","price":185281.0}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398