کمترین: 
142.1
بیشترین: 
143.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
142.51
زمان: 
1/11 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 142.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 00:00","price":143.4},{"date":"1398/01/11 02:30","price":143.3},{"date":"1398/01/11 03:00","price":143.55},{"date":"1398/01/11 05:30","price":143.57},{"date":"1398/01/11 06:00","price":143.37},{"date":"1398/01/11 08:30","price":143.11},{"date":"1398/01/11 09:00","price":143.27},{"date":"1398/01/11 11:30","price":142.87},{"date":"1398/01/11 12:00","price":142.59},{"date":"1398/01/11 14:30","price":142.9},{"date":"1398/01/11 15:00","price":142.7},{"date":"1398/01/11 17:30","price":143.4},{"date":"1398/01/11 18:00","price":143.06},{"date":"1398/01/11 20:30","price":143.3},{"date":"1398/01/11 21:00","price":142.1},{"date":"1398/01/11 23:30","price":142.51}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398