کمترین: 
4157.4
بیشترین: 
4179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4168.7
زمان: 
1/11 23:30
قیمت بیت کوین امروز 11 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 فروردین 1398 , 4168.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 00:00","price":4157.8},{"date":"1398/01/11 02:30","price":4159.4},{"date":"1398/01/11 03:00","price":4160},{"date":"1398/01/11 05:30","price":4165},{"date":"1398/01/11 06:00","price":4165.8},{"date":"1398/01/11 08:30","price":4158},{"date":"1398/01/11 11:30","price":4158.1},{"date":"1398/01/11 12:00","price":4158},{"date":"1398/01/11 14:30","price":4157.4},{"date":"1398/01/11 15:00","price":4159.7},{"date":"1398/01/11 17:30","price":4179},{"date":"1398/01/11 18:00","price":4163.9},{"date":"1398/01/11 20:30","price":4168.7},{"date":"1398/01/11 21:00","price":4167.4},{"date":"1398/01/11 23:30","price":4168.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398