کمترین: 
3517
بیشترین: 
3520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3519
زمان: 
1/10 17:00
قیمت ریال عربستان امروز 10 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 3519 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 13:00","price":3519},{"date":"1398/01/10 14:00","price":3520},{"date":"1398/01/10 15:00","price":3519},{"date":"1398/01/10 16:00","price":3517},{"date":"1398/01/10 17:00","price":3519}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398