کمترین: 
13300
بیشترین: 
13300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13300
زمان: 
1/10 12:01
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 10 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 13300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:01","price":13300},{"date":"1398/01/10 12:01","price":13300}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398