کمترین: 
3233
بیشترین: 
3237
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3235
زمان: 
1/10 17:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 3235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":3237},{"date":"1398/01/10 13:00","price":3235},{"date":"1398/01/10 14:00","price":3236},{"date":"1398/01/10 15:00","price":3235},{"date":"1398/01/10 16:00","price":3233},{"date":"1398/01/10 17:00","price":3235}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398