کمترین: 
9734
بیشترین: 
9745
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9742
زمان: 
1/10 18:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 فروردین 1398 , 9742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":9745},{"date":"1398/01/10 13:00","price":9741},{"date":"1398/01/10 14:00","price":9745},{"date":"1398/01/10 15:00","price":9740},{"date":"1398/01/10 16:00","price":9734},{"date":"1398/01/10 17:00","price":9740},{"date":"1398/01/10 18:00","price":9742}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398