کمترین: 
1530
بیشترین: 
1532
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1531
زمان: 
1/10 17:00
قیمت کرون نروژ امروز 10 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":1532},{"date":"1398/01/10 13:00","price":1531},{"date":"1398/01/10 14:00","price":1532},{"date":"1398/01/10 15:00","price":1531},{"date":"1398/01/10 16:00","price":1530},{"date":"1398/01/10 17:00","price":1531}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398