کمترین: 
1983
بیشترین: 
1985
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1984
زمان: 
1/10 17:00
قیمت کرون دانمارک امروز 10 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1984 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":1985},{"date":"1398/01/10 13:00","price":1984},{"date":"1398/01/10 14:00","price":1985},{"date":"1398/01/10 15:00","price":1984},{"date":"1398/01/10 16:00","price":1983},{"date":"1398/01/10 17:00","price":1984}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398