کمترین: 
3622
بیشترین: 
3626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3625
زمان: 
1/10 18:00
قیمت ریال قطر امروز 10 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 10 فروردین 1398 , 3625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":3626},{"date":"1398/01/10 13:00","price":3624},{"date":"1398/01/10 14:00","price":3626},{"date":"1398/01/10 15:00","price":3624},{"date":"1398/01/10 16:00","price":3622},{"date":"1398/01/10 17:00","price":3624},{"date":"1398/01/10 18:00","price":3625}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398