کمترین: 
7759
بیشترین: 
7768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7765
زمان: 
1/10 18:00
قیمت منات آذربایجان امروز 10 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 7765 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":7768},{"date":"1398/01/10 13:00","price":7764},{"date":"1398/01/10 14:00","price":7767},{"date":"1398/01/10 15:00","price":7764},{"date":"1398/01/10 16:00","price":7759},{"date":"1398/01/10 17:00","price":7764},{"date":"1398/01/10 18:00","price":7765}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398