کمترین: 
1419
بیشترین: 
1421
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1420
زمان: 
1/10 17:00
قیمت کرون سوئد امروز 10 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1420 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":1421},{"date":"1398/01/10 13:00","price":1420},{"date":"1398/01/10 14:00","price":1421},{"date":"1398/01/10 15:00","price":1420},{"date":"1398/01/10 16:00","price":1419},{"date":"1398/01/10 17:00","price":1420}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398