کمترین: 
13249
بیشترین: 
13264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13259
زمان: 
1/10 18:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 13259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":13264},{"date":"1398/01/10 13:00","price":13258},{"date":"1398/01/10 14:00","price":13263},{"date":"1398/01/10 15:00","price":13257},{"date":"1398/01/10 16:00","price":13249},{"date":"1398/01/10 17:00","price":13257},{"date":"1398/01/10 18:00","price":13259}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398