کمترین: 
8984
بیشترین: 
8994
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8991
زمان: 
1/10 18:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 10 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 10 فروردین 1398 , 8991 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":8994},{"date":"1398/01/10 13:00","price":8990},{"date":"1398/01/10 14:00","price":8993},{"date":"1398/01/10 15:00","price":8989},{"date":"1398/01/10 16:00","price":8984},{"date":"1398/01/10 17:00","price":8989},{"date":"1398/01/10 18:00","price":8991}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398