کمترین: 
9874
بیشترین: 
9885
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9882
زمان: 
1/10 18:00
قیمت دلار کانادا امروز 10 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 فروردین 1398 , 9882 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":9885},{"date":"1398/01/10 13:00","price":9881},{"date":"1398/01/10 14:00","price":9885},{"date":"1398/01/10 15:00","price":9880},{"date":"1398/01/10 16:00","price":9874},{"date":"1398/01/10 17:00","price":9880},{"date":"1398/01/10 18:00","price":9882}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398