کمترین: 
11913
بیشترین: 
11929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11920
زمان: 
1/10 16:00
قیمت ین ژاپن امروز 10 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 11920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":11913},{"date":"1398/01/10 13:00","price":11929},{"date":"1398/01/10 14:00","price":11924},{"date":"1398/01/10 15:00","price":11917},{"date":"1398/01/10 16:00","price":11920}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398