کمترین: 
1965
بیشترین: 
1968
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1967
زمان: 
1/10 17:00
قیمت یوان چین امروز 10 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":1968},{"date":"1398/01/10 13:00","price":1967},{"date":"1398/01/10 16:00","price":1965},{"date":"1398/01/10 17:00","price":1967}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398