کمترین: 
2365
بیشترین: 
2368
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2367
زمان: 
1/10 18:00
قیمت لیر ترکیه امروز 10 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 2367 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":2368},{"date":"1398/01/10 13:00","price":2367},{"date":"1398/01/10 14:00","price":2368},{"date":"1398/01/10 15:00","price":2366},{"date":"1398/01/10 16:00","price":2365},{"date":"1398/01/10 17:00","price":2366},{"date":"1398/01/10 18:00","price":2367}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398