کمترین: 
17168
بیشترین: 
17188
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17181
زمان: 
1/10 18:00
قیمت پوند امروز 10 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 10 فروردین 1398 , 17181 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":17188},{"date":"1398/01/10 13:00","price":17180},{"date":"1398/01/10 14:00","price":17186},{"date":"1398/01/10 15:00","price":17179},{"date":"1398/01/10 16:00","price":17168},{"date":"1398/01/10 17:00","price":17179},{"date":"1398/01/10 18:00","price":17181}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398