کمترین: 
1846500
بیشترین: 
1870500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1861500
زمان: 
1/10 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 10 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1861500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":1866500},{"date":"1398/01/10 13:00","price":1846500},{"date":"1398/01/10 14:00","price":1847500},{"date":"1398/01/10 15:00","price":1870500},{"date":"1398/01/10 16:00","price":1852500},{"date":"1398/01/10 17:00","price":1856500},{"date":"1398/01/10 18:00","price":1853500},{"date":"1398/01/10 19:00","price":1856500},{"date":"1398/01/10 20:00","price":1861500}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398