کمترین: 
420500
بیشترین: 
426000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
423900
زمان: 
1/10 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 10 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 10 فروردین 1398 , 423900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":425100},{"date":"1398/01/10 13:00","price":420500},{"date":"1398/01/10 14:00","price":420700},{"date":"1398/01/10 15:00","price":426000},{"date":"1398/01/10 16:00","price":421900},{"date":"1398/01/10 17:00","price":422800},{"date":"1398/01/10 18:00","price":422100},{"date":"1398/01/10 19:00","price":422800},{"date":"1398/01/10 20:00","price":423900}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398