کمترین: 
1779000
بیشترین: 
1781400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1780200
زمان: 
1/10 19:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 10 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1780200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":1781100},{"date":"1398/01/10 13:00","price":1781300},{"date":"1398/01/10 14:00","price":1781400},{"date":"1398/01/10 15:00","price":1780700},{"date":"1398/01/10 16:00","price":1779000},{"date":"1398/01/10 17:00","price":1780200},{"date":"1398/01/10 18:00","price":1779800},{"date":"1398/01/10 19:00","price":1780200}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398