کمترین: 
1780300
بیشترین: 
1782800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1781500
زمان: 
1/10 19:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 10 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1781500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":1782500},{"date":"1398/01/10 13:00","price":1782600},{"date":"1398/01/10 14:00","price":1782800},{"date":"1398/01/10 15:00","price":1782100},{"date":"1398/01/10 16:00","price":1780300},{"date":"1398/01/10 17:00","price":1781500},{"date":"1398/01/10 18:00","price":1781100},{"date":"1398/01/10 19:00","price":1781500}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398