کمترین: 
568200
بیشترین: 
575000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
572800
زمان: 
1/10 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 10 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 10 فروردین 1398 , 572800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":574400},{"date":"1398/01/10 13:00","price":568200},{"date":"1398/01/10 14:00","price":568500},{"date":"1398/01/10 15:00","price":575000},{"date":"1398/01/10 16:00","price":571000},{"date":"1398/01/10 17:00","price":571300},{"date":"1398/01/10 18:00","price":570400},{"date":"1398/01/10 19:00","price":571300},{"date":"1398/01/10 20:00","price":572800}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399