کمترین: 
426200
بیشترین: 
431300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
429600
زمان: 
1/10 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 10 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 10 فروردین 1398 , 429600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":430800},{"date":"1398/01/10 13:00","price":426200},{"date":"1398/01/10 14:00","price":426400},{"date":"1398/01/10 15:00","price":431300},{"date":"1398/01/10 16:00","price":428300},{"date":"1398/01/10 17:00","price":428500},{"date":"1398/01/10 18:00","price":427800},{"date":"1398/01/10 19:00","price":428500},{"date":"1398/01/10 20:00","price":429600}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398