کمترین: 
184111
بیشترین: 
185358
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185358.0
زمان: 
1/10 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 10 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 185358.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 11:30","price":184111.0},{"date":"1398/01/10 14:30","price":185358.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398