کمترین: 
13190
بیشترین: 
13204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13200
زمان: 
1/10 18:00
قیمت دلار امروز 10 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 10 فروردین 1398 , 13200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 11:00","price":13198},{"date":"1398/01/10 12:00","price":13193},{"date":"1398/01/10 13:00","price":13201},{"date":"1398/01/10 14:00","price":13204},{"date":"1398/01/10 15:00","price":13203},{"date":"1398/01/10 16:00","price":13190},{"date":"1398/01/10 17:00","price":13192},{"date":"1398/01/10 18:00","price":13200}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398