کمترین: 
64.4
بیشترین: 
64.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.4
زمان: 
1/10 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 10 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 64.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":64.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398